612 505 525 mam@swietny.net

Formularz - mam.swietny.net

7 + 3 =

Adres: ul. Wierzbowa 2
Telefon: 612 505 525
Adres e-mail: mam@swietny.net

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

W godzinach pracy BOK czynna jest kasa przyjmująca opłaty bez prowizji.

Wszelkie problemy techniczne prosimy zgłaszać dyżurującemu technikowi:

telefonicznie od 8:00 do 16:00 lub SMS na numer serwisowy

695 214 749

Po godzinie 16 prosimy przesyłać zgłoszenia przez SMS.

Administratorem danych podanych w niniejszym formularzu jest www.PIOSIK.pl Dariusz Piosik działający pod marką swietny.net    Podane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do nawiązywania kontaktów marketingowych celem przedstawienia oferty usług, w szczególności usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez wyżej wymienioną firmę i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Mają Państwo prawo dostępu do treści podanych w niniejszym formularzu danych, prawo do ich poprawiania, jak również zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych podanych w formularzu w wyżej wskazanych celach.